/

Wateroverlast

Wateroverlast was jarenlang in Noordoost-Overijssel een bron van aanhoudende zorg. Elk jaar was het de vraag of de Vechtdijken het zouden houden. Het Noord-Oosten van 8 januari 1961 had als kop: Het water won. De hevige regenval in Duitsland zorgde voor een