Quiz

#1. In welk jaar kreeg Hardenberg stadsrechten?

#2. Wat was de voorganger van het stadje Hardenberg?

#3. Op deze kaart uit 1545 staat ten westen van Hardenberg een molen getekend. Hoe heet (nu) die molen? ? dialect voor uil

#4. Welke bisschop verleende Hardenberg stadsrechten?

#5. Op het Wilhelminaplein in Hardenberg is op 8 mei 2012 een beeld onthuld van Aaltje Kraak. Waardoor is zij een 'bekende Hardenberger'?

Volgende

#6. Bij gemeentelijke herindelingen worden meestal meerdere gemeenten samengevoegd tot één grote. In 1818 werd Hardenberg gesplitst in Ambt-Hardenberg en Stad-Hardenberg.

#7. De Vecht was gedurende honderden jaren één van de belangrijkste transportwegen van Noord-Overijssel. Voor deze kronkelige, ondiepe rivier werd een speciaal type schip gebouwd, de Vechtzomp. Welke afbeelding laat zo’n zomp zien?

#8. Dit is de brug bij Loozen over het kanaal Almelo-De Haandrik, een zijtak van het Overijssels Kanaal. Met welk doel is deze zijtak in het midden van de 19e eeuw gegraven?

#9. Hardenberg kent twee Joodse begraafplaatsen. Het ‘jeudenbargie’ op ’t Holt is de oudste. Welke Joodse Hardenberger is hier als eerste begraven? ? Er is een straat naar hem genoemd.

#10. Dit is het ‘witte kerkje’ in Heemse. Naar welke heilige is deze kerk vernoemd?

Klaar

Score